گاهی!

گاهی اوقات آدمها پایه های یک زندگی نوپا رو توی دست دارن

گاهی اوقات آدمها پایه های یک زندگی نوپا رو توی دست دارن

گاهی

گاهی اوقات هم آدمها شبی را جشن می گیرند؛ که بگوید : زمستان آمد 🙂

گاهی!

گاهی اوقات، آدمها دلشون میخواد کِش می اومدن توی زندگی.

هم خودش هم حوصله اش هم آستانه تحملش!

گاهی!

گاهی اوقات لازم ه آدمها بعضی دروغ ها رو باور کنند!

 

گاهی!

گاهی اوقات خوبه آدمها با چشم های یکی دیگه به زندگیشون نگاه کنند!

گاهی

گاهی اوقات آدمها می نشینند به انتظار پیش آمدن یک اتفاق خوب!

 

گاهی

گاهی اوقات هرچی آدمها میخوان نسبت به آینده متفکر باشن، آینده نمیخواد.

 

گاهی

گاهی اوقات آدمها، می تونن آلودگی های هوایی و اینها رو با یه راه ساده سر و تهش رو هم بیارن.

دلمون آلوده نشه که راه حلش سخت و دور ه!

گاهی

گاهی اوقات آدمها باید از روی بعضی خطکشی های زندگی بپرن!

ولی هیچوقت پا روشون نذارن!

گاهی

گاهی اوقات آدمها هستند و دل گرفته شان و سکوت!

« Older entries