Archive for مارس, 2009

گاهی

گاهی اوقات آدمها دلشون یه خواب آروم و ناز می خواد.

گاهی

گاهی اوقات آدمها بعضی از راههای زندگیشون رو باید تنها طی کنند

گاهی

گاهی اوقات آدمها فقط میان بگن عید بهاری شما مبارک .

گاهی

گاهی اوقات آدمها دنبال یه جای امن می گردن برای قایم شدن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها زود پیر می شن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها سر خودشون کلاه می ذارن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها تمام خاطراتشون رو توی صندوقچه میذارن و درشو میبندن.