Archive for آوریل, 2009

گاهی

گاهی اوقات لازمه آدمها درمیانه ی راه کمی بایستن.

گاهی

گاهی اوقات ذهن آدمها هم بال در میاره.

گاهی

گاهی اوقات آدمها دلشون می خواد از ته دل بخندن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها نیاز دارن تنها باشن و قدم بزنن و فکر کنن و ...

گاهی

گاهی اوقات آدمها باید اصالت خودشون رو حفظ کنن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها لازمه که فاصله ها رو کم کنند.

گاهی

گاهی اوقات آدمها از سفر رفتن دوستشون خوشحال می شن چون یه همسفر خوب دارن.