Archive for ژوئیه, 2009

گاهی

گاهی اوقات آدمها، شرایط گفتن ندارند.

باید از چشمهایش بخوانی آنچه باید را، تا اشک نشود حرفهایش و نبارد.

گاهی

گاهی اوقات، بعضی آرزوها گوشه ی ذهن آدم رو قلقلک می دن.

با تشکر از آقا اسماعیل 🙂

گاهی

گاهی اوقات آدمها تصمیم می گیرن از پله های موفقیت بالا برن.