Archive for اکتبر, 2009

گاهی

گاهی اوقات ....... عیدت مبارک حتی ! :دی

گاهی

گاهی اوقات آدمها چشمهاشون رو می دوزن به یک نفر برای شنیدن یک حرف.

گاهی

گاهی اوقات آدمها هستند و انتظار، فقط همین.

گاهی

گاهی اوقات آدمها، از تعداد حباب ها یا باگ های زندگیشون که یکهو واسشون نمایان شده، شـُکه میشن.

گاهی این باگ ها خیلی خیلی خطرناک هستن، باید خودت جلوشون رو بگیری قبل از اینکه کاملا هک بشی هم خودت هم تمام امیدت.