Archive for اکتبر, 2009

گاهی

گاهی اوقات ....... عیدت مبارک حتی ! :دی

Advertisements

گاهی

گاهی اوقات آدمها چشمهاشون رو می دوزن به یک نفر برای شنیدن یک حرف.

گاهی

گاهی اوقات آدمها هستند و انتظار، فقط همین.

گاهی

گاهی اوقات آدمها، از تعداد حباب ها یا باگ های زندگیشون که یکهو واسشون نمایان شده، شـُکه میشن.

گاهی این باگ ها خیلی خیلی خطرناک هستن، باید خودت جلوشون رو بگیری قبل از اینکه کاملا هک بشی هم خودت هم تمام امیدت.