Archive for دسامبر, 2009

گاهی

گاهی اوقات آدمها واسه تمام زندگیشون یه هدف و دلیل دارن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها دلشون می خواد آهنگ زندگیشون رو خودشون بسازن.