Archive for جون, 2010

گاهی

گاهی اوقات کسی میرود و برای همیشه راهی بر جای می گذارد.

با تشکر از دوست عزیز، جناب منفی سی بابت دعوت به این بازی وبلاگی

و

به دلیل اینکه آخرین روز هستش دیگه کسی رو دعوت رسمی نمی کنم، اما دلیل بر این نیست که ننویسید از امام.