Archive for سپتامبر, 2010

گاهی

گاهی اوقات آدمها باید از روی بعضی خطکشی های زندگی بپرن!

ولی هیچوقت پا روشون نذارن!

Advertisements

گاهی

گاهی اوقات آدمها هستند و دل گرفته شان و سکوت!

گاهی

گاهی اوقات آدمها دنبال بهونه می گردن واسه ابراز علاقه های بزرگ و عمیق، شاید با چند تا گل کوچیک واسه عیدی.

عیدت مبارک!