Archive for اکتبر, 2011

گاهی!

گاهی اوقات لازم ه آدمها بعضی دروغ ها رو باور کنند!

 

گاهی!

گاهی اوقات خوبه آدمها با چشم های یکی دیگه به زندگیشون نگاه کنند!